Zestawienie wszystkich przedmiotów  

 W tabeli zestawiono adresy stron WWW poszczególnych przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę  i odnośniki do nich.

semestr przedmiot adres WWW uwagi
Kierunek Budownictwo
Studia stacjonarne Gliwice - poziom I inżynierski
sem.2 Wytrzymałość Materiałów http://kateko.rb.polsl.pl/sdwm2  
sem.3 Mechanika budowli I https://platforma.polsl.pl/rb/course/view.php?id=17  
sem.4 Mechanika budowli II http://kateko.rb.polsl.pl/sdmb4  
sem.5 gr.KBI Mechanika budowli III http://kateko.rb.polsl.pl/sdmb5  
sem.6 gr.KBI Mechanika budowli IV http://kateko.rb.polsl.pl/sdmb6  
Studia stacjonarne  Gliwice - poziom II magisterski
sem.1  sem 2 Mechanika materiałów i konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/sdmmik  
sem.2
KBI
Metody komputerowe w teorii konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/sdzztk9  
sem.3
KBI
Metody komputerowe w teorii konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/sdzztk10  
sem.11 Praca dyplomowe  http://kateko.rb.polsl.pl/studenci/Dyplomy    
 
Kierunek Budownictwo w j. angielskim
Studia stacjonarne Gliwice - poziom I inżynierski
sem.3   Structural Mechanics lecture
project
laboratory 
 
sem.4 Structural Mechanics lecture
project
 
Studia stacjonarne Gliwice - poziom II magisterski
sem.2
 
Mechanics of Material & Structures http://kateko.rb.polsl.pl/sdmms  
sem.2
 
Computer Methods in Theory of Structures http://kateko.rb.polsl.pl/sdcmts10  
 
Kierunek Budownictwo
Studia niestacjonarne Gliwice - poziom I inżynierski
sem.2 Wytrzymałość Materiałów http://kateko.rb.polsl.pl/szwm2  
sem.3 Mechanika budowli I http://kateko.rb.polsl.pl/szmb3  
sem.4 Mechanika budowli II zmb4  
sem.5 gr.KBI Mechanika budowli III http://kateko.rb.polsl.pl/szmb5  
sem.6 gr.KBI Mechanika budowli IV http://kateko.rb.polsl.pl/szmb6  
Studia niestacjonarne Gliwice - poziom II magisterski
sem.2 Metody Komputerowe w teorii konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/suzztk1  
sem.3 Metody Komputerowe w teorii konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/~suzztk2  
sem.2
KBI
Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności http://kateko.rb.polsl.pl/stsip10  
sem.2
Mechanika materiałów i konstrukcji http://kateko.rb.polsl.pl/sdmmik
sem.3 Praca dyplomowa magisterska http://kateko.rb.polsl.pl/studenci/Dyplomy  
 
Kierunek Zarządzanie i Inzynieria Produkcji.  Studia dzienne Gliwice
Studia dzienne Gliwice
sem.2  Wytrzymałość Materiałów (w przygotowaniu przepraszamy)  
sem.3 Wytrzymałość Materiałów (w przygotowaniu przepraszamy)  
sem.5 Mechanika Budowli   http://kateko.rb.polsl.pl/sdrmb5  
Studia zaoczne Gliwice
sem.2  Wytrzymałość Materiałów (w przygotowaniu przepraszamy)  
sem.3 Wytrzymałość Materiałów (w przygotowaniu przepraszamy)  
sem.5 Mechanika Budowli  https://platforma.polsl.pl/rb/course/view.php?id=153  
 
Wydział Architektury studia dzienne Gliwice 
sem.2 Mechanika budowli I http://kateko.rb.polsl.pl/sdrarsb2