Prace dyplomowe magisterskie, inżynierskie  w  Katedrze

P

race dyplomowe wykonywane w Katedrze Teorii Konstrukcji Budowlanych  w większości przypadków mają  charakter prac inżynieryjno - badawczych i  zawierają komputerową symulację zachowania się budowli poddanej działaniu określonych wpływów. Dzięki temu dyplomant nabywa m.in.  praktyczną umiejętność  modelowania konstrukcji za pomocą  współczesnych  programów komputerowych do obliczeń konstrukcji (np. jak Robot, Crisp, Ansys, , Nastran, ABC Tarcza, ABC PŁyta, FSW, PS, WS), oraz umiejętność  kontroli i interpretacji rozwiązania. Wiedza w przedstawionym zakresie  może być z powodzeniem wykorzystana w późniejszej pracy zawodowej.

Przykłady zrealizowanych prac dyplomowych w minionych latach, wraz z krótką ich charakterystyką można odnaleźć na następującej stronie >>

Katedra zapewnia dyplomantom:

  • dostęp do  współczesnych programów obliczeniowych konstrukcji  i programów numerycznych (m.in.: Robot 2000,  ANSYS, Nastran, Abaqus, CRISP,  ABC Tarcza, ABC PŁyta, FSW, PS, WS, Matlab, Mathematica), 
  • dostęp do bogatej dokumentacji do programów oraz do literatury (krajowej i zagranicznej) zgromadzonej w katedralnej bibliotece,
  • możliwość wykonywania obliczeń na sprzęcie komputerowym  w  Katedrze,
  • konsultacje  pracowników Katedry