WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

 
W celu rozszerzenia zakresu badań i zwiększenia ich efektywności, Katedra stara się nawiązywać kontakty z innymi jednostkami i zespołami naukowymi polskimi i zagranicznymi. Nasi pracownicy, w ostatnich pięciu latach gościli, m.in. na następujących uczelniach zagranicznych:
 • Tokio Denki University
 • Research Institute of Symbolic Computations of J. Keppler University in Linz
 • Wolfram Research, Inc., Champaign, USA
 • Rovaniemi Institute of Technology, Finlandia
 • Horsens Polytechnic, Dania
 • Wessex Institute of Technology, Southampton
 • Politecnico di Torino, Włochy
 • University of Glamorgan w Pontypridd (Wielka Brytania)
 • University of Bradford (Wielka Brytania)
 • Loughborough University (Wielka Brytania)
 • University of Beira Interior w Covilha (Portugalia)
 • Technical University Brno,  Faculty of Civil Engineering,  Department of Structural Mechanics (Czechy) 
 • Slovak Technical University, Faculty of Civil Engineering, Katedra Stavebnej Mechaniky,  Bratislava (Słowacja)
 • Technische Uniwersität w Wiedniu 
 • Escuela Universidaria de Arquitectura Tecnica w Walecji (Hiszpania). 
Najbardziej efektywnym partnerem Katedry jest zespół naukowy z University of Glamorgan, kierowany przez Profesora Ramiza DELPAKA. Prowadzone są wspólne badania dotyczące nowych zastosowań termografii w budownictwie (nieniszczące badania własności i uszkodzeń elementów konstrukcji budowlanych). Efektem współpracy jest m.in. trzyletni projekt badawczy finansowany przez KBN oraz szereg publikacji i wystąpień na konferencjach międzynarodowych (m.in. Europejski Kongres ECCOMAS 2000 w Barcelonie, ECCM 2001 w Krakowie, Światowy Kongres WCCM V 2002 w Wiedniu). Badania naukowe z zakresu wspomagania komputerowego katedrze wykorzystaniem systemów algebry komputerowej są wspierane przez Wolfram Research, Inc. Jeden z naszych pracowników uzyskał w roku 1998 grant w kwaterze głównej Wolfram Research oraz pomoc w opublikowaniu wyników pracy oraz darmową licencję systemu Mathematica
W katedrze regularnie gościmy na seminariach naukowych naukowców z uczelni czeskich i słowackich, z którymi współpracujemy w ramach programu CEEPUS. Ostatnio wyniki swoich prac badawczych zaprezentowali, m.in.
 • maj 1997 r. Prof.dr hab. inż. Jozef SUMEC , Bratysława, Słowacja
 • 1998 dr inż  Milan  Sokol, prof. dr hab. inż. Jozef Sumec, mgr inż Katarina Csikasova, mgr inż. Ivana Veghova , Bratysłąwa, Slowacja (24.04-15.05), 
 • 1999r. dr Zora Mistrikova, dr inż Olga Hubova, dr inż. Milan Sokol , Bratysłąwa, Slowacja
  mgr inż. Milos Kalousek,  Brno Czechy
 • 2000 doc. dr hab. inż. Norbert Jendzelovsky, mgr inż Peter Kleiman, mgr inż Olga Ivankova,  Bratysłąwa, Slowacja
 •  
Pracownicy Katedry uczestniczą i organizują coroczne w spotkaniach polskich, czeskich i słowackich naukowców z dziedzin związanych z budownictwem, w Komisji Inżynierii Lądowej, Śląskiego Oddziału PAN.