Ważniejsze publikacje Pracowników Katedry

WYKAZ PUBLIKACJI ZA 2000 ROK ORAZ I PÓŁROCZE 2001 R.

 1. Shih J.K.C., Delpak R., Hu C.W., Plassmann P., Wawrzynek A., Kogut M.: "Application of Infrared Thermography for Damage Detection in Structural Concrete - A Preliminary Report", The online Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics, February 2000, Issue Vol. 5, no 5
 2. Shih J.K.C., Kogut M., Delpak R., Hu C.W., Plassmann P., Wawrzynek A.: „NDT Damage Detection Using Thermography for Metallic and Cementitious Materials Used in Construction Industry”, A World of Thermography, 9-11 March 2000, (Published in) Thermology International, Vol. 10, No 1 (January), Pp. 28, ISSN-1560-604X, Bath, England
 3. Kogut M., Wawrzynek A., Shih J.K.C., Delpak R., Hu C.W.: „Application of Inverse Heat Conduction Problems for Determination of Thermal Properties”, A World of Thermography, 9-11 March 2000, (Published in) Thermology International, Vol. 10, No 1 (January), Pp. 28, ISSN-1560-604X, Bath, England
 4. Shih J.K.C., Wawrzynek A., Kogut M., Delpak R., Hu C.W., Plassmann P.: „Calibration of Thermal Mechanical Properties for Cementitious Material Using Thermography and Conventional Methods”, A World of Thermography, 9-11 March 2000, (Published in) Thermology International, Vol. 10, No 1 (January), Pp. 35, ISSN-1560-604X, Bath, England
 5. Wawrzynek A., Kogut M., Nowak A.: „Geometrical inverse heat conduction problems with large number of measurement points”, ISIP 2000 – International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics, Nagano City, Japan, 2000.
 6. Shih J.K.C., Kogut M., Wawrzynek A., Delpak R., Hu C.W.: „Thermography tools aid structural engineering research”, Condition Monitor, No. 160 (April) 2000, p. 5-8, ISSN-0268-8050, Oxford, England
 7. Shih J.K.C., Delpak R., Hu C.W., Plassmann P.,Wawrzynek A.: „Evaluating the thermo-mechanical properties of materials using thermography", Condition Monitor, No. 163 (July) 2000, p. 10-13, ISSN-0268-8050, Oxford, England
 8. Wawrzynek A., Kogut M., Nowak A., Delpak R., C. H. Hu,:”Regularization method in geometrical inverse heat conduction problems", Proc. of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2000, Barcelona, 2000
 9. Wawrzynek A., Bartoszek M., Delpak R., C.W. Hu: "Termografia jako źródło danych dla odwrotnych zagadnień przewodnictwa ciepła", IV Konferencja Termografii i Termowizji w Podczerwieni, Pp. 97-102, Łódź, 2000
 10. Wawrzynek A., Lipski Z., Fedorowicz J.: "Ogólna ocena odporności budynków jednorodzinnych na wstrząsy górnicze", Inżynieria i Budownictwo, No 8, 2000, Pp. 422- 427, ISSN-0021-0315
 11. Shih J.K.C., Delpak R., Hu C.W., Plassmann P., Wawrzynek A., Kogut M.: "Thermographic non-destructive testing damage detection for metals and cementitious materials", The Imaging Science Journal, Vol. 48, 2000, Pp. 33-43
 12. Lipski Z., Wawrzynek A., Kubica J.: "Analiza stanu wytężenia wywołanego wstrząsami górniczymi w budynkach jednorodzinnych w świetle PN-99/B-03002", XLVI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZiTB, Wrocław-Krynica, 2000, Pp. 99-106
 13. Lipski Z., Wawrzynek A.: „Experimental Complement of Numerical Reaserch on Complex Dynamic System”, Molecular and Quantum Acoustics, Vol. 21, 2000, 161-172
 14. Kleta H., Lipski Z.: Drgania gruntu spowodowane zagęszczaniem materiału skalnego w świetle pomiarów. Konf. „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”. Zeszyty Nauk. Pol. Śląskiej, Górnictwo, z. 246, Gliwice, 2000, s. 201 – 208.
 15. Kleta H., Lipski Z.: Propagacja drgań gruntu powodowanych zagęszczaniem podłoża gruntowego w świetle pomiarów. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 4/2000, s.35 – 38
 16. Kubik J.: „Opis narastania uszkodzeń betonu”, III Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej ”Matbud ‘2000”, Kraków-Mogilany, s. 208-215
 17. Kubik J., Najzerek Z.: „Termomechaniczny model mielenia cementu”, III Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej ”Matbud ‘2000”, Kraków-Mogilany, s. 217-224
 18. Kubik J., Pilśniak J.: “Zastosowanie przekroju warstwowego w obliczeniach konstrukcji stalowych w czasie pożaru”, Szklarska Poręba, 2000.
 19. Kubik J.: „Przepływy wilgoci w materiałach budowlanych”, Monografia, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2000, s. 206
 20. Kubik J., Perkowski Z.:”Description of damage evolution in concrete”, 3rd Słowacko-Polsko-Czeskie Symposium „Nelinearna mechanika”, Bratysława 2000, s. 23-26
 21. Pilśniak J.: "Statical analysis of stability in steel frameworks during fire", III Slovensko-polsko-ceske symposium o mechanike: Nelinearna mechanika, Bratislava, październik 2000.
 22. Matheja M.: "Uplastycznienie konstrukcji stalowych poddanych działaniu pożaru", III Slovensko-polsko-ceske symposium o mechanike: Nelinearna mechanika, Bratislava, październik 2000.
 23. Walentyński R: "Uściślona energia sprężysta powłoki", VII Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, KOWBAN 2000, Polanica, październik 2000.
 24. Cieślar B.: "Szacowanie naprężeń i odkształceń dla różnych modeli materiału", III Slovensko-polsko-ceske sympozium o mechanike: Nelinearna mechanika, Bratislava, październik 2000.
 25. Cieślar B.: “Metodyczny zbiór zadań z Wytrzymałości materiałów”. Wydawnictwo Pol. Śl, skrypt nr 2215, Gliwice 2000.
 26. Kempny S.: Obszary sprężyste i plastyczne w zadaniu kontaktowym ławy i półprzestrzeni, XLVI Konferencja Naukowa KILiW i KN PZITB, Krynica 2000 t.3 s 51-58.
 27. Kempny S.: Lines of slip and delamination in the half-plane caused by a punched point foundation, III slovensko - polsko - ceske sympozium o mechanike “Nelinearna mechanika”, Bratislava 2000.
 28. Bartoszek M.:"Współczynnikowe zagadnienie odwrotne przewodnictwa ciepła", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo z. 89, Nr kol. 1482, 2000
 29. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: Structure - subsoil contact task - an iterative engineering realisation. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol.7, No 4, 2000.
 30. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: Wpływ zmian poziomu wód gruntowych na stan podłoża oraz konstrukcji budowlanej na terenach górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo z. 246, Gliwice 2000.
 31. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: The influence of building stiffness subjected to plumb deflection on the condition of subsoil effort. The 5 th International Conference GEOTECHNICS 2000, Slovakia october 2000.
 32. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: Metody oceny wytężenia budowli na terenach górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 246, Gliwice 2000.
 33. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: Geotechnical reasons of building development failure in Legnica-Głogów copper mining area. The 5 th International Conference GEOTECHNICS 2000, Slovakia october 2000.
 34. Wieczorek B: ,,Numerical analysis of the thermodiffusion in viscoelastic body”III Słowacko-Polsko Czeskie Sympozjum „Nieliniowa mechanika” Bratysława, 3.10.2000.
 35. Wawrzynek A., Bartoszek M., Delpak R., Hu C.W., Nowak A.J., „Application Of Thermography And Inverse Solutions For Determination Of Thermal Properties For Building Materials”, Proc. of 2nd European Conference on Computational Mechanics, Kraków, June 26-29, 2001;
 36. Delpak R., Hu C.W., Shihi J.K.C., Bell B., Wawrzynek A.: „Determination Of Heat Flow Characteristic Of Cementitious Materials As Fabric Integrity Indicator”, Proc of 9th International Conf. and Exhib. on Structural Faults + Repair, London, 2001;
 37. Plassman P., Delpak R., Hu C.W., Shih J.K.C., Wawrzynek A., Bartoszek M.: „Proposed Combined Experimental and Theoretical Method to Evaluate Concrete Thermal Properties: Method of Escorts”, Proc of 9th International Conf. and Exhib. on Structural Faults + Repair, London, 2001;
 38. Walentyński R.: "Refined Strain Energy of the Shell ”, Proceedings of the 3rd International Conference on Thin Walled Structures, Elsevier, Kraków, czerwiec 2001.
 39. Walentyński R.: "Refined Least Squares Method for Shells Boundary Value Problems”,
 40. Symbolic Computations: New Horizons, Proceedings of the 4th International Mathematica Symposium, Tokyo Denki University, Tokyo, czerwiec 2001.
 41. Walentyński R.: "Refined Least Squares Method for Shells Boundary Value Problems-extended electronic version for IMS 2001”,Symbolic Computations: New Horizons, CD-ROM for the Proceedings of the 4th International Mathematica Sumposium, Tokyo Denki University, Tokyo, czerwiec 2001.
 42. Pilśniak J, Laszczak M.: "Utrata stateczności słupa stalowego w czasie pożaru”, IV Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum TRWAŁOŚĆ BUDOWLI, Kamień Śląski, 2-3 lipca 2001 r.
 43. Matheja M.: "Wpływ sił tnących na oszacowanie stanu konstrukcji stalowych w czasie pożaru”, IV Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Trwałość budowli , Kamień Śląski, 2-3 lipca 2001 r.
 44. Wieczorek B.: "Termodyfuzja w warstwie lepkosprężystej”, IV Polsko-Czesko-Słowackie sympozjum Trwałość budowli, Kamień Śląski, 2-3 lipca 2001 r.
 45. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: "Geotechniczne przyczyny uszkodzeń zabudowy", Przegląd Budowlany, No 1, 2001.
 46. Fedorowicz L., Fedorowicz J.: "O niektórych aspektach zagrożenia bezpieczeństwa budynków wysokich na terenach górniczych ", Inżynieria i Budownictwo, No 5, 2001
 47. Fedorowicz L., Fedorowicz J., Cińcio A.: "Problemy oceny wytężenia konstrukcji budynków jednorodzinnych na terenach górniczych ", Inżynieria i Budownictwo, No 3, 2001.
 48. Lipski Z.: „Zasady uwzględniania oddziaływań górniczych w projektowaniu”, seminarium nt. „Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych”, ITB Oddział Śląski, Katowice, 2001, ref. niepublikowany.

WYKAZ PUBLIKACJI w 2000 i w I połowie 2001 roku w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej

 1. E. BARON: Dynamika i stateczność średniej grubości płyt o strukturze uniperiodycznej. IX Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, wrzesień 2000
 2. E. BARON: Dynamic behaviour of plates with a uniperiodic structure. (przesłane do ZAMM, na razie brak decyzji)
 3. K. GRYGIEREK: Metoda drugiego przybliżenia w ortotropowych prętach cienkościennych o profilu zamknietym, 21 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Mł. Pracowników Nauki, Zielona Góra, 2000 str.131-136
 4. K. GRYGIEREK: Iteracyjny sposób rozwiązywania problemów statycznych kompozytowych prętów cienkościennych o profilu zamkniętym. Zesz. Nauk. Kat. Mechaniki Stosowanej, nr 13/2000, str 123-128
 5. K. GRYGIEREK:Analiza komputerowych kompozytowych prętów cienkościennych o profilu zamkniętym. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. , w. Budownictwo z. 89
 6. J. JĘDRZEJCZYK-KUBIK: Variational theorem for theory of thermopiezoelecticity. III Slovensko-polsko-ceske sympozium Nelinearna mechanika, Oktober 2000, STU Bratislava, Slovenska Republika
 7. Z.Jura, Determination of crystallization time and white cast iron structure interrelation. Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book no 44, PAN Katowice 2000
 8. T. KRYKOWSKI: Wariacyjne metody analizy prętów zakrzywionych o strukturze niejednorodnej- kompozytowej. Zesz. Nauk. Kat. Mechaniki Stosowanej, nr 13/2000, str. 205 – 210
 9. T. KRYKOWSKI: Komputerowe metody analizy prętów zakrzywionych – ortotropowych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. , w. Budownictwo z. 89, pp. 123-131
 10. T. KRYKOWSKI: Computer method of analysis of space curved composite beams. Lightweight Structures In Civil Engineering – Local Sear of IASS Polish Chapter, pp. 37-42, Warsaw-Crakow, December 2000
 11. Liszka T., Statecznoœæ konstrukcji o parametrach przedzia³owych, Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej, Seria: Budownictwo 89, I Sesja Naukowa Doktorantów Wydzia³u Budownictwa Pol. Gliwice 6 grudnia 2000, Gliwice, 2000, 133-141
 12. Liszka T., Skrzypczyk J., Loss of Stability Criterion for Systems with Interval Parameters, , Materia³y XXXIX Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Wis³a 14-18 lutego 2000, Gliwice, 209-212
 13. Liszka T., Skrzypczyk J., Loss of Stability Criterion for Systems with Interval Parameters, J. of Theoretical and Appl. Mechanics, **, XXXIX Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Wis³a 14-18 lutego 2000,
 14. Pownuk A., Zastosowanie regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do modelowania ukladów mechanicznych z niepewnymi parametrami, , Materia³y XXXIX Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Wis³a 14-18 lutego 2000, Gliwice, 2000, 269-272
 15. Pownuk A., Calculation of reliability of structures using fuzzy sets theory, The 32nd Symposium on Mathematical Physics, June 6-10, 2000, Toruń
 16. Pownuk A., Calculation of displacements in elastic and elastic-plastic structures with interval parameters, The 33rd SOLID MECHANICS CONFERENCE (Solmech2000) Zakopane, September 5-9, 2000
 17. Pownuk A., Zastosowanie metod analizy wrażliwości do modelowania konstrukcji z przedzialowymi parametrami, XLVI Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB „Krynica ’2000”, Tom I, s.145-152
 18. Pownuk A., Application of sensitivity analysis for modelling of structures with uncertain parameters, International Conference on Interval Methods in Science and Engineering Interval’2000, Karlsruhe, Germany, 2000 (in print)
 19. Pownuk A., Hybrid interval method for global optimization of engineering structures, III slovensko-polsko-ceske symposium „Nelinearna mechanika”, Faculty of Civil Engineering STU, Bratislava 2000
 20. Pownuk A., Optimization of mechanical structures using interval analysis, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 7, N.4, 2000 (in print)
 21. Pownuk A., Hybrydowa metoda przedzia³owej i gradientowej optymalizacji globalnej konstrukcji in¿ynierskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej, Seria: Budownictwo 89, I Sesja Naukowa Doktorantów Wydzia³u Budownictwa Pol. Œl¹skiej Gliwice 6 grudnia 2000, Gliwice, 2000,
 22. Pownuk A., Modelowanie układów mechanicznych z niepewnymi parametrami, CD-MESCO , Symulacja 2000, Szczyrk 12-13 października 2000, Tarnowskie Góry, 2000,
 23. Pownuk A., Jasiński M., Modelling of heat transfer in bilogical tissue by interval FEM, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 7, N.4, 2000 (in print)
 24. Skrzypczyk J., Stochastic Processes in Finite Element Methods , CD-MESCO , Symulacja 2000, Szczyrk 12-13 paŸdziernika 2000, Tarnowskie Góry, 2000,
 25. Skrzypczyk J.; Stability of Complex Interval Matrices; ; The 32nd Symposium on Mathematical Physics, June 6-10, 2000, Toruń, Poland; ; Toruń; 2000;
 26. Skrzypczyk J.; Bounds on Eigenvalues of Complex Interval Matrices; Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śląskiej; III Konferencja PTMTiS „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”; 14; Gliwice; 2000; 123-128
 27. Skrzypczyk J.; Bounds on Eigenvalues of Complex Interval Matrices; ; Proc. of the Symposiumoon Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AI-MECH 2000, 15-17 November 2000, Gliwice, Poland; ; Gliwice; 2000; 315-318
 28. Skrzypczyk J., Burczyñski T., Theoretical and Computational Aspects of the Fuzzy Boundary Element Methods, J. **, **, IUTAM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, May 30 - June 3, Cracow 1999, , 2000, w druku
 29. Skrzypczyk J., Witek H., Solution Interpretation in Fuzzy Boundary Problems - New Concepts, , Materia³y XXXIX Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Wisła 14-18 lutego 2000, Gliwice, 2000, 285-288
 30. Skrzypczyk J., Witek H., Solution Interpretation in Fuzzy Boundary Problems - New Concepts, J. of Theoretical and Appl. Mechanics, oddane do druku
 31. Skrzypczyk J., Witek H., Solution Interpretation in Fuzzy Boundary Problems - New Concepts, J. of Theoretical and Appl. Mechanics, **, XXXIX Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Wis³a 14-18 lutego 2000, , 2000, w druku
 32. E. BARON: On the dynamic stability of a uniperiodic plate bend. XL Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Wisła 2001
 33. Jędrzejczyk-Kubik J., A thermodynamics derivation of constitutive derivation of thermodiffusion in Kelvin-Voigt medium, Acta Mechanica, 146, 2001, (in print)