Przykładowe tematy zrealizowanych prac naukowo-technicznych

 

Określenie wielkości sił w stalowych ściągach łukowych dachów hal produkcyjnych dla Zabrzańskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego 


Obliczenie wysokich obiektów mieszkalnych i przemysłowych na wpływ tąpań, dla ITB-Warszawa 


Analiza statyczna wpływu pomierzonych zmian sił w ścišgach dachowych na pracę konstrukcji hali liniarni, dla LINODRUT-u w Zabrzu 


ZTE dla programu obliczeń statycznych bunkra stalowego i żelbetowego z wymiarowaniem, dla Energoprojektu Gliwice 


Badania dynamiczne i wytyczne wzmocnienia konstrukcji wsporczej wentylatora, dla Cementowni "Strzelce Opolskie" 


Ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń w obiektach dworca PKP w Katowicach 


Nadzór naukowo-techniczny nad infrastrukturą podziemną w granicach terenu chronionego miasta Jastrzębia 


Ocena stanu technicznego więźby dachowej i pomiar sił w ściągach dachowych po zaistnieniu wybuchu w obiektach Zakładu

 "EMA-Blachownia" 
Określenie wpływu obecnej i projektowanej eksploatacji na obiekty powierzchniowe, dla KWK Bobrek 


Odkształcenie budynku kościoła parafialnego w Mysłowicach, dla KWK "Niwka-Modrzejów"


Opracowanie założeń do programu EMC pt. "Obliczanie budynków mieszkalnych na wpływy eksploatacji górniczej", dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 


Analiza zmian stanu odkształcenia i naprężenia w dwóch budynkach doświadczalnych i ich podłoża gruntowego, dla Zakładu Badań Budownictwa Węglowego w Katowicach 


Określenie wpływu planowanej eksploatacji górniczej na obiekty Fabryki Lin i Drutów w Bytomiu-Bobrku 


Ocena odporności konstrukcji budynków na wpływy nierównomiernych osiadań terenu oraz zwiększenia obciążeń od planowanej nadbudowy, dla KWK "Pniówek"

 
Przeprowadzenie badań dla ustalenia stopnia zagrożenia prototypowej konstrukcji o przekryciu wiszącym dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Meblami w Bytomiu Ekspertyza budowlana dotycząca konstrukcji nośnej budynku mieszkalnego po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 8 w Czechowicach - Dziedzicach  (przy współudziale Katedry Konstrukcji Budowlanych).

GIG Katowice: Obliczenia statyczne budynku wychylonego przy ul. Ossowskiego nr 28 i 28a w Katowicach. Gliwice, listopad, 1996r.

UNIDOM Spółka z o.o. – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe: Obliczenia statyczne skrzyni fundamentowej Katowickiego Centrum Biznesu na wpływ pionowej i poziomej deformacji terenu. Gliwice, maj, 1998r

KWK Staszic – Katowicki Holding Węglowy S.A.: Ocena zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji wychylonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojciecha 43 w Katowicach. grudzień, 1999r

Badania basztowej wieży wyciągowej szybu „Karolina” w KWK „Jaworzno” z oceną jej stateczności. Pol. Śląska, Gliwice, 1999. 

Analiza stanu technicznego i pomiary dynamiczne wieży kościoła p.w. Matki Boskiej Wspomożycieli Wiernych w Dąbrówce Wielkiej. Pol. Śląska, Gliwice, 1999. 

Badania dynamiczne żelbetowej konstrukcji wieży wyciągowej szybu KWK „Sośnica”, Pol. Śląska, Gliwice, 1997 – 1999. 

Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na budynek mieszkalny położony w Gliwicach. 2001.

Prace badawcze zlecone przez KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Charakterystyka i ocena odporności budynków jednorodzinnych na wpływy parasejsmiczne (1998-1999),
  • Weryfikacja oceny odporności budynków jednorodzinnych m. Polkowice z uwzględnieniem występowania wstrząsów górniczych przekraczających V stopień intensywności wg Skali MSK-64 (1999-2000),
  • Ocena odporności zabudowy jednorodzinnej w m. Polkowice na wypływy wstrząsów górniczych i określenie wielkości wymuszenia kinematycznego do celów projektowych na podstawie analizy zarejestrowanych przebiegów drgań parasejsmicznych (2001)

 


Zobacz również

Kompleksowa oferta wpływów górniczych i paragórniczych deformacji terenu na obiekty budowlane (oferta zgłoszona do wykazu ogólnouczelnianych ofert technologicznych)