Skrypty  dydaktyczne pracowników Katedry

Pod patronatem  Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych  lub  nieistniejących jednostek organizacyjnych ,  których dorobek naukowo - dydaktyczny kontynuuje Katedra  zostały napisane i wydrukowane nakładem Wydawnictwa  Politechniki Śląskiej wymienione poniżej skrypty, jako pomoc dydaktyczna dla studentów nie tylko Wydziału Budownictwa. 
Na kolejnych stronach powiązanych z tytułem skryptu można znależć bliższe informacje na temat każdej z wymienionych pozycji.

Wykaz skryptów dla poszczególnych przedmiotów dydaktycznych

Mechanika Teoretyczna
Wytrzymałość Materiałów
Statyka Budowli dla kierunku Architektura
Mechanika Budowli