Skład osobowy Katedry

 

Informacje o poszczególnych pracownikach ((adres mailowy, sylwetce naukowo-dydaktycznej oraz harmonogramie zajęć) można uzyskać wybierając jedną z ikon w ostatniej kolumnie tabeli. 

Ikona sylwetka naukowa-dydaktyczna zawiera krótką charakterystykę obszaru zainteresowań badawczych i dydaktycznych pracownika w Katedrze (przygotowaną we współpracy z daną osobą).


Znaczenie ikon (legenda)
adres email sylwetka naukowo-dydaktyczna wybrane publikacje grafik strona domowa

Pracownik Stanowisko pokój telefon-032-  
dr hab. inż. Ryszard Walentyński,  prof.  Pol. Śl. Kierownik Katedry. prof.  Pol. Śl. 124 237-2118 rwal@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafikistrona domowa
dr hab. inż. Tomasz Krykowski,  prof.  Pol. Śl. Z-ca Kierownika Katedry. prof.  Pol. Śl. 227 237-2497 rwal@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafiki
prof. dr hab. inż. Andrzej Wawrzynek  Profesor zwyczajny 129 237-1545 sylwetka  grafik
dr hab. inż. Jan Fedorowicz   emerytowany pracownik 125   jfed@kateko.rb.polsl.pl sylwetkagrafik
dr hab. inż. Marek Salamak prof.  Pol. Śl. prof.  Pol. Śl.  24      jfed@kateko.rb.polsl.pl sylwetkagrafik
dr inż. Marek Bartoszek Adiunkt 125 237-1412 mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Piotr Bętkowski Adiunkt
 
  237-2189 acin@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Andrzej Cińcio Adiunkt
LAN  administrator
    acin@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
mgr inż. Bogusław Cieślar emerytowany pracownik 227   bcie@kateko.rb.polsl.plgrafik
dr inż. Robert Cybulski asystent 129   mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
dr inż. Krzysztof Grygierek Adiunkt 227   zlip@kateko.rb.polsl.plgrafik]
dr inż. Tomasz Liszka Adiunkt 227   mmat@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Piotr Łaziński Adiunkt, kierownik Zespołu badań terenowych 20   jpil@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Dawid Mrozek Adiunkt 127   mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafikstrona domowa
dr inż. Magdalena Mrozek Asystent 127   mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafikstrona domowa
dr inż. Agnieszka Padewska-Jurczak Asystent 129 237-1545 bwie@kateko.rb.polsl.plgrafikstrona domowa
mgr inż. Ilona Simek Starszy wykładowca 24   bwie@kateko.rb.polsl.plgrafik
dr inż. Barbara Wieczorek Adiunkt 127 237-1412 bwie@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafikstrona domowa
dr inż. Stefan Pradelok Adiunkt 24   mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Piotr Szczepaniak Adiunkt 129 237-1545 mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
dr inż. Halina Witek Adiunkt 227   mbar@kateko.rb.polsl.plsylwetkagrafik
  Marzena Kowol
Sekretariat
124 237-2118
237-2268
kkos@kateko.rb.polsl.pl
  Szymon Ignaczek
prac. inż.-techn.
24    
Doktoranci
mgr inż. Aleksandra Belina Doktorant 24   mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Monika Cybulska Doktorant 127   mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Gabriel Frankowski Doktorant 125    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Marcin Jasiński Doktorant      mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Piotr Klikowicz Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Jakub Krząkała Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Tomasz Płaszczyk Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Grzegorz Poprawa Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Aleksandra Rduch Doktorant 127    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Łukasz Rduch Doktorant 127    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Faustyn Recha Doktorant 227    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Adam Rudzik Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik
mgr inż. Mateusz Smolana Doktorant 24    mbar@kateko.rb.polsl.plgrafik