Kontakt z Katedr±, czyli lokalizacja adresy, telefony

adres pocztowy i lokalizacja

kontakt mailowy

kontakt telefoniczny

Numery ważniejszych telefonów KTKB
Kierownik Katedry 
dr hab. inż.  Ryszard Walentyński, prof. w Pol. Sl. - p.124
32-237-2189 237-2268
Z-ca kierownika Katedry 
dr hab. inż.  Tomasz Krykowski, prof. w Pol. Sl. - p.227
32-237-24-97
Sekretariat 
 Budowlanych   Marzena Kowol - p.124
32-237-2189 237-2268
Mosty - p.21-28 32-237-14-78
Mechanika Budowli i Wytrzymało¶c Materiałów p. 125-129 32-237-14-12
Mechanika Teoretyczna p. 227-228 32-237-24-97
Zakład Badań Terenowych - p.20
 dr inż. Piotr Łaziński
32-237-14-23
             Numer kierunkowy do Gliwice z całej Polski: prefix-32

 

 

Dodatkowe informacje

Nr telefonów i adresy mailowe pracowników Katedry

Wyszukiwarka nr-ów telefonów i adresów mailowych pracowników Politechniki ¦l±skiej