Z kart historii Wydziału i Katedry

[historia Wydziału Budownictwa]  [historia Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych]

z historii Wydziału Budownictwa

 

Prys. Zbigniew Staniczewski. Wydział od  frontu.

olitechnika Śląska została kreowana dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 marca 1945 roku, jako Państwowa Szkoła Akademicka. Wśród czterech powołanych wtedy jednostek organizacyjnych nowej uczelni był Wydział Inżynieryjno- Budowlany, którego kontynuatorem jest obecny Wydział Budownictwa.


Schemat zmian organizacyjnych Wydziału w jego historii istnienia:

 
w formacie *.pdfw formacie *.jpg.

 


W.Sitko : Historia Wydziału Budownictwa

"Trzeba uczciwie przyznać, że proponowane warunki mieszkaniowe były decydującym czynnikiem, przyciągającym profesorów (w tym z byłej Politechniki Lwowskiej do podjęcia pracy na Politechnice Śląskiej.[..] 
Uczelnia spełniała nawet takie życzenia, które żartobliwie można nazwać "kaprysami panów profesorów". Potwierdzenie znajdujemy w jednym z dokumentów:   "Administracja zajmuje się przygotowaniem mieszkań umeblowanych (pożądane są 5-7-pokojowe wille z ogrodem). Prof. Fryze prosi o pomieszczenie 2 krów, które przywieźć zamierza ze sobą i o szopę. "

 / Fragment z referatu  Doc. dr inż. Wojciecha Sitko "historyka Wydziału" 1) z okazji 50-lecia Jubileuszu powołania Wydziału Budownictwa - więcej: całość  referatu  >> /


Zobacz także:

Wojciech Sitko: "Pracownicy i studenci z pierwszych lat istnienia Wydziału " >>


1) W maju 1995 roku przed Nadzwyczajnym Jubileuszowym Posiedzeniem Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej ukazała się prac doc. dr inż. W. Sitko; "Historia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945-1995:, ss.233  (zdjęcie okładki obok).

 


Dziekani Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej do 2000 r
prof. dr inż. Antoni PLAMITZER 11.06.1945 - 30.06.1945
prof. dr inż. Włodzimierz RONIEWICZ 01.07.1945 - 14.10.1945
prof. dr hab. inż. Franciszek WASILKOWSKI 15.10.1945 - 30.04.1946
prof. dr inż. Edmund SZCZEPANIAK 01.05.1946 - 31.03.1947
prof. mgr inż. Michał PASZKIEWICZ 01.04.1947 - 30.05.1952
prof. dr inż. Marian JANUSZ 1) 1952/1953 - 1954/1955
prof. dr inż. Edmund SZCZEPANIAK 2) 1952/1953 - 1954/1955
prof.. mgr inż. Michał PASZKIEWICZ 1955/56
prof. mgr inż. arch. Władysław ŚMIAŁKOWSKI 1956/1957 - 1957/1958
prof. dr inż. Stefan KAUFMAN 1958/1959 - 1959/1960
prof. dr inż. Józef LEDWOŃ 1960/1961 - 1961/1962
prof. dr inż. Zbigniew BUDZIANOWSKI 1962/1963 - 1963/1964
doc. dr hab. inż.  Józef GŁOMB 1964/1965 - 1965/1966
prof. mgr inż. arch. Zygmunt MAJERSKI 1966/1967 - 1970/1971
prof. dr hab. inż. Józef ŚLIWA 1971/1972 - 1972/1973
doc. dr inż. Wojciech SITKO 1973/1974 - 1974/1975
prof. dr hab. inż. Tadeusz HOP 1975/1976 - 1976/1977
doc. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ 1977/1978 - 1978/1979
doc. dr inż. Stanisław LESSAER 1979/1980 - 1980/1981
prof. dr inż. Jan MIKOŚ 1981/1982 - 1983/1984
prof. dr hab. inż. Jerzy NIEWIADOMSKI 1984/1985 - 1986/1987
prof. dr hab. inż. Tadeusz HOP 1987/1988 - 1989/1990
dr hab. inż.  Antoni MOTYCZKA prof. Pol. Śl. 1990/1991 - 1995/1996
prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI 1996/1997 - 1998/1999
dr hab. inż.  Stanisław MAJEWSKI  prof. Pol. Śl. 1999/2000 - 

   1) na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym
   2) na Wydziale Budownictwa Przemysłowego

 

 

 Katedra Mechaniki i Mostów (od 2017 )

 

 

Katedra Mechaniki i Mostów kontynuuje tradycje i działalność naukowo-dydaktyczną wielu instytutów, katedr i zakładów jakie istniały na Wydziale Budownictwa i jemu pokrewnych, w tym powstałych u zarania Politechniki Śląskiej w roku 1945 Katedry Mechaniki Budowli, Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów i Katedry Budownictwa Mostów oraz powstałych później Instytutu Układów Dynamicznych i Instytutu Mechaniki Teoretycznej. W czasie ponad 70 lat istnienia Politechniki Śląskiej jednostki te podlegały licznym przekształceniom, aby 1.09.2017 dotychczasowa Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych o symbolu RB5 i Katedra Mechaniki i Mostów o symbolu RB8 zostały połączone w jedną o symbolu pierwszej i nazwie drugiej. Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. Pol. Śl.


Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych (do 2017)

 

 

Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych powstała w roku 1994 w wyniku połączenia dwóch Zakładów Instytutu Konstrukcji Budowlanych: Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów oraz Mechaniki Budowli. Zakłady te zostały utworzone wraz z Instytutem w roku 1971 i wywodzą się z dwóch Katedr, które zostały powołane w roku 1945 na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym. Były to: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałówrys. Marek Sulim. Wnętrze Wydziału kierowana kolejno przez zast. prof. dra inż. Mieczysława Sąsiadka, zast. prof. mgra inż. Mariana Janusza i prof. dra inż. Włodzimierza Burzyńskiego oraz Katedra Statyki Budowli kierowana przez zast. prof. dra inż. Edmunda Szczepaniaka. Katedry te zmieniły w minionym 50-leciu swoje nazwy i były przenoszone na różne wydziały w związku ze zmianami organizacyjnymi podejmowanymi na Politechnice Śląskiej.
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów zmieniła w roku 1953 nazwę na Katedrę Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. Była kierowana przez prof. dra inż. Mariana Janusza i wchodziła w skład Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego. Katedra Statyki Budowli kierowana przez prof. dra inż. Edmunda Szczepaniaka została zaś przeniesiona na nowo utworzony Wydział Budownictwa Przemysłowego. W tym samym roku Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz Statyki Budowli zostały przeniesione na Wydział Mechaniczny i  egzystowały w charakterze zakładów o nie zmienionej nazwie w Katedrze Mechaniki. Dwa lata później obie Katedry zostały przeniesione na Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. Katedra Statyki Budowli zmieniła przy tym nazwę na Katedrę Mechaniki Budowli i jej kierownikiem po prof. drze inż. Edmundzie Szczepaniaku został prof. dr inż. Zbigniew Budzianowski.

 W roku 1969 obie Katedry weszły w skład Katedry Teorii Konstrukcji utworzonej na Wydziale Budownictwa i Architektury, kierowanej przez prof. dra inż. Mariana Janusza. Dwa lata później, jak wspomniano na początku, obie Katedry weszły w skład utworzonego na Wydziale Budownictwa Instytutu Konstrukcji Budowlanych w charakterze Zakładów: Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów kierowanego kolejno przez prof. zw. dra inż. Mariana Janusza, doc.dra.inż. Szczepana Wyrę i doc. dra hab.inż. Antoniego Motyczkę oraz Mechaniki Budowli kierowanego początkowo przez prof.dra inż. Zbigniewa Budzianowskiego, a potem przez prof. dra hab. inż. Feliksa Andermana.

Od 1997 roku Kierownikiem Katedry był Prof. dr hab. inż. Andrzej Wawrzynek,  W Katedrze (od roku ak. 2003/04) funkcjonowały dwa Zakłady: Zakład Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki Budowli oraz Zakład Mechaniki Teoretycznej.

Od roku ak. 2006/07 z Katedry wydzielony został Zakład Mechaniki Teoretycznej, który został przekształcony w niezależną Katedrę Mechaniki Teoretycznej. Wobec tego likwidacji uległ podział na Zakłady.


Pamięci tych, którzy współtworzyli Katedrę:

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Burzyński (1900 - 1970)

prof. dr inż. Edmund Szczepaniak (1905 - 1978)

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Budzianowski (1914 - 1973)

prof. zw. dr  inż. Marian Janusz (1905-1989)

doc.  dr  inż. Stefan Cieśla (1926 - 1998)

prof. dr hab. inż. Feliks Andermann (1927-2011)

doc. dr  inż. Wojciech Sitko   (1927-2008)

 


Zobacz także:  


Rodowód Katedry
oraz zmiany w strukturze organizacyjnej, na przestrzeni minionych  lat  przedstawiony jest na  schemacie >> (format *.pdf).

album zdjęć Katedry >>Rysunki z motywami kwiatów zaczerpnięto z: http://www.angelfire.com/pa/FlaminJune/

 [historia Wydziału Budownictwa]  [historia Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych]